Om KINVO

 

KINVO – Katrineholms Innovationsmodell för VÃ¥rd & Omsorg är en modell för att fÃ¥nga, utvärdera och utveckla idéer frÃ¥n personal i offentlig verksamhet.
Modellen har utvecklats genom att samarbete mellan Katrineholms Entreprenörscentrum AB, Katrineholms Kommun, FOU i Sörmland, Linköpings Universitet-Nova Medtech och följeforskning genom Mälardalens Högskola.
Modellen inkluderar handbok som vägleder vid etablering av modellen, processtöd inför och under etablering, utbildning av idécoacher och forum för nätverkande mellan arbetsplatser som använder KINVO. Modellen omfattar också idéverksamhet och kreativitet på arbetsplatsen/Idélust, idé-utbyte mellan arbetsplatser/KINVO-nätverk och idéutveckling utanför arbetsplatsen i samarbete med Innovationsaktör.
KINVO är en modell för verksamhetsutveckling och innovation för att möta vårdens utmaningar när det gäller:
• Generationsväxling – attrahera unga medarbetare genom delaktighet i utvecklingsarbete
• Ökande antal brukare med nya behov – nya lösningar utvecklas och implementeras
• Bibehålla välfärden med minskade resurser och ökande behov – jobba smartare, nya lösningar, etc

Implementering av modellen kan leda till följande effekter:
• Bättre arbetsmiljö – minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador.
• Effektivare arbetsmetoder – tidsvinster, ökad produktivitet
• Nya hjälpmedel i vårdmiljöer och i hemmet– brukare klarar mer moment själv och kan vårdas hemma längre – minskat vårdbehov
• Delaktig och kreativ personal – Kunskap och insikter som personal bär med sig; Hur kan detta göras bättre, snabbare, effektivare, billigare?

Behöver din arbetsplats en KINVO-modell?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *