Idéer från personal och brukare

Sparar tid och axlar och ger brukaren mer

Idécoach

Alla arbetsplatser behöver en idécoach, tycker vi. Idécoachens roll är att skapa kreativa mötesplatser och lyssna på medarbetares idéer. Idécoachen har en grundläggande utbildning i idéhantering.

Idélust

Lyft din verksamhet till nya nivåer och möte kommande behov med nytänk, kreativitet och innovation. Ett sätt att komma igång är att läsa vår handbok ”Idélust”. Den beskriver övergripande hur man etablerar KINVO-modellen på arbetsplatsen. Av erfarenhet vet vi att man också behöver processtöd vid etablering av modellen, och utbildning av idécoacher och chefer. Kontakta oss för vidare diskussion om…