Nätverk

Våra KINVO-användare ger och får tips av varandra och fortbildning under nätverksträffar.

Idécoach

Alla arbetsplatser behöver en idécoach, tycker vi. Idécoachens roll är att skapa kreativa mötesplatser och lyssna på medarbetares idéer. Idécoachen har en grundläggande utbildning i idéhantering.

Idélust

Lyft din verksamhet till nya nivåer och möte kommande behov med nytänk, kreativitet och innovation.
Ett sätt att komma igÃ¥ng är att läsa vÃ¥r handbok ”Idélust”. Den beskriver övergripande hur man etablerar KINVO-modellen pÃ¥ arbetsplatsen. Av erfarenhet vet vi att man ocksÃ¥ behöver processtöd vid etablering av modellen, och utbildning av idécoacher och chefer.
Kontakta oss för vidare diskussion om hur ni kan komma igång med KINVO.